Site icon BRAVOLAW Công bố sản phẩm

Công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu

Tư vấn công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu

Tư vấn công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu

Công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu được pháp luật quy định là một công việc phải thực hiện đồi với doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm. Trong đó, những doanh nghiệp nhập khẩu các sản phẩm từ nước ngoài lại càng phải chú ý hơn về vấn đề này vì loại sản phẩm này có những quy định khác sản phẩm thông thường.

Hình thức đăng ký chất lượng sản phẩm nhập khẩu:

Những lĩnh vực khác nhau, các doanh nghiệp cần phải đăng ký chất lượng sản phẩm tại các cơ quan có thẩm quyền khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm của doanh nghiệp. Hình thức đăng ký chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp bao gồm:

Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu:

3.Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu:

 

Trên đây là những thông tin cần thiết nhất để giải đáp cho những băn khoăn của các bạn về công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu. Nếu bạn còn điều gì không hiểu, hãy liên lạc với công ty tư vấn Bravolaw để được tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn!

 

Exit mobile version