Hồ sơ làm Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

0
64
Điều kiện kinh doanh rượu mới nhất
Điều kiện kinh doanh rượu mới nhất

Bán rượu tiêu dùng tại chỗ là một hình thức của hoạt động kinh doanh rượu. Bán rượu tiêu dùng tại chỗ là việc Doanh nghiệp mua rượu của thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân nhập khẩu rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu và thương nhân bán lẻ rượu để bán trực tiếp cho người mua tiêu dùng tại địa điểm bán của mình.

Để được bán rượu tiêu dùng tại chỗ cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện và được cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

  1. Điều kiện được bán rượu tiêu dùng tại chỗ

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

– Rượu bán cho khách phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

– Bảo đảm các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

– Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công.

Hồ sơ làm Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Hồ sơ làm Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
  1. Hồ sơ xin Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh (bản sao);

– Hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ (bản sao);

– Hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu (bản sao);

– Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

  1. Thủ tục xin Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ của Bravolaw

Chỉ cần khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến việc bán rượu tiêu dùng tại chỗ, Bravolaw sẽ chuẩn bị những tài liệu còn lại và tiến hành làm việc với cơ quan nhà nước để xin Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ cho quý khách hàng.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn thủ tục xin Giấy phép, Bravolaw chắc chắn sẽ xin được Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ cho quý khách hàng một cách nhanh nhất. Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 19006296 để được hỗ trợ sớm nhất.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here