Hướng dẫn thay đổi chủ sở hữu công ty tại Sở kế hoạch – Đầu Tư

0
569
THỦ TỤC KHI THAY ĐỔI THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU
THỦ TỤC KHI THAY ĐỔI THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC KHI THAY ĐỔI THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác. Trong trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ thì sau khi thực hiện việc chuyển nhượng mới cần thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty.

 Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 1.  Trong trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:
 2. a) Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ hoặc mới,  người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
 3. b) Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/NĐ-CP  của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị  tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân  của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 4. c) Bản sao hợp lệ và các Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 5. d) Hợp đồng của chủ sở hữu về chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn;

đ) Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần hoặc phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với các trường hợp quy định pháp luật về đầu tư;

 1. Trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, hồ sơ đăng ký thay đổi thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, trong đó, Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty được sử dụng thay thế cho hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ hoàn tất việc chuyển nhượng.
 2. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì công ty đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ bao gồm:
 3. a) Thông báo thay đổi về nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
 4. b) Bản sao hợp lệ về Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 5. c) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/NĐ-CP đối với chủ sở hữu mới;
 6. d) Bản sao hợp lệ của văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.
 7. Trong trường hợp có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty phải đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:
 8. a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 9. b) Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty chuyển đổi;
 10. c) Danh sách thành viên;
 11. d) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của các thành viên đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên là tổ chức;

đ) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được thừa kế.

 1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh
  Bổ sung ngành nghề kinh doanh

  Việc đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong trường hợp tặng cho toàn bộ phần vốn góp thực hiện như đối với trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp quy định tại Khoản 1 Điều này. Trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hợp đồng tặng cho phần vốn góp được sử dụng thay thế cho hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

 2. Khi nhận được Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao Giấy biên nhận đồng thời kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

 

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về thủ tục khi thay đổi thông tin của chủ sở hữu theo quy định của luật Doanh nghiệp 2014. Nếu có bất kì thắc mắc gì, quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty BRAVOLAW chúng tôi để có được những tư vấn nhanh nhất và tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn!

Liên hệ ngay 1900 6296 để được luật sư tư vấn nhanh nhất.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here