Mẫu đơn đề nghị và Giấy chứng nhận GMP cho TPCN, Bảo vệ sức khỏe

0
461
BRAVOLAW

Theo nghị định 15/2018. BRAVOLAW gửi đến khách hàng mẫu đơn đề nghị Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe  Và Mẫu Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

ATTP
ATTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Kính gửi:………………….

Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………….

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: ……………………………………………………………………………………

Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe./.

………., ngày……. tháng…… năm 20….
CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….  

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

TÊN CƠ SỞ
ĐỊA CHỈ

ĐẠT YÊU CẦU THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT (GMP)
THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

ĐỐI VỚI CÁC DẠNG SẢN PHẨM SAU:
…………………………………………………………………………………….

 

GIẤY CHỨNG NHẬN NÀY CÓ GIÁ TRỊ 3 NĂM KỂ TỪ NGÀY KÝ

 

……, ngày… tháng… năm…
Đại diện cơ quan cấp
(Ký tên, đóng dấu)

 

Giấy chứng nhận do các cơ quan phụ trách sản phẩm cấp như: Bộ Y Tê, Bộ Nông Nghiệp, Bộ Công thương.

Với dịch vụ chất lượng đến với khách hàng. BRAVOLAW cung cấp dịch vụ xin cấp giấy Cơ sở đủ điều kiện sản xuất theo GMP. Gọi ngay

Hotline: 19006296 

Email: [email protected]

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here