Tư vấn quy trình cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy

0
397
Tư vấn quy trình cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy
Tư vấn quy trình cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy

Doanh nghiệp đang sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, đang muốn đăng ký cấp Giấy chứng nhận Hợp chuẩn hợp quy nhưng không biết quy trình cấp Giấy chứng nhận như thế nào? Bài viết sau sẽ tư vấn quy trình cấp Giấy chứng nhận Hợp quy một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

1. Xem xét sự phù hợp và đầy đủ của hồ sơ đăng ký chứng nhận của Doanh nghiệp

– Doanh nghiệp và tổ chức chứng nhận tự thỏa thuận việc chứng nhận hợp quy
– Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ
– Bravolaw sẽ xem xét tính pháp lý và đầy đủ, phù hợp của hồ sơ của Doanh nghiệp

2. Đánh giá ban đầu về các điều kiện để chứng nhận tại cơ sở

– Trên cơ sở các thông tin trong Hồ sơ đăng ký Chứng nhận của Doanh nghiệp, nếu xét thấy cần phải đánh giá sơ bộ điều kiện thực tế của Doanh nghiệp. Tổ chức đánh giá tiến hành cuộc đánh giá sơ bộ
– Mục đích của việc đánh giá sơ bộ: xem xét các điều kiện thực tế của doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu trong chứng nhận hợp quy
– Tư vấn, yêu cầu Doanh nghiệp khắc phục những điểm chưa phù hợp trước khi đánh giá chính thức

Tư vấn quy trình cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy

3. Đánh giá chính thứ

3.1 Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng sản xuất của cơ sở

– Doanh nghiệp phải đáp ứng một số điều kiện cơ bản đối với cơ sở sản xuất, quy trình sản xuất, nhà xưởng, kỹ thuật theo yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
– Yêu cầu các điều kiện này phải tuân theo những quy định cơ bản, đảm bảo duy trình chất lượng sản phẩm, dịch vụ, môi trường một cách ổn định
– Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, sản xuất phân bón, sản xuất thuốc bảo vệ thực vật,…  bắt buộc phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

3.2 Lấy mẫu thử nghiệm và đánh giá mẫu điển hình

– Doanh nghiệp gửi mẫu các sản phẩm chứng nhận đến tổ chức chứng nhận. Mỗi sản phẩm gửi 3 mẫu.
– Đảm bảo thực hiện khách quan, trung thực và và bảo mật thông tin khách hàng trong việc lấy mẫu.
– Tổ chức chứng nhận tiến hành thử nghiệm mẫu theo các yêu cầu đối với việc chứng nhận hợp quy. Việc thử nghiệm mẫu tuân theo các quy định cụ thể với các sản phẩm chứng nhận.

4. Báo cáo đánh giá

– Dựa vào kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế của Doanh nghiệp và kết quả thử nghiệm mẫu điển hình. Tổ chức chứng nhận lập báo cáo đánh giá và xem xét sự phù hợp của sản phẩm chứng nhận hợp quy.
– Sản phẩm được coi là phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (Hợp quy) khi đáp ứng đủ hai điều kiện:
+ Đủ điều kiện đảm bảo chất lượng sản phẩm theo đánh giá của Tổ chức chứng nhận
+ Tất cả các chỉ tiêu thử nghiệm của sản phẩm đều đáp ứng các yêu cầu luật định.

5. Cấp giấy chứng nhận

Sau khi kiểm nghiệm, nếu kết quả kiểm nghiệm của sản phẩm chứng nhận của Doanh nghiệp phù hợp quy chuẩn kỹ thuật thì Tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy Chứng nhận hợp quy cho Doanh nghiệp kèm theo Quyết định cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ khác có liên quan

6. Giám sát sau chứng nhận

Để duy trình hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy, Tổ chức chứng nhận phải giám sát theo quy định. Thời gian tối đa thực hiện việc giám sát là 12 tháng

7. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận hợp quy

Thời gian để hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận hợp quy là 45 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW – Hỗ trợ tư vấn miễn phí và hoàn thiện hồ sơ xin giấy chứng nhận Hợp quy; Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng; Chứng nhận hợp quy phân bón; Tư vấn và xin giấy chứng nhận  ISO 9001:2015. Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi một cách sớm nhất. Hotline 19006296.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here