DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

0
151
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty là một trong những dịch vụ pháp lý hàng đầu của Bravolaw. Chúng tôi luôn tự hào là một trong những đơn vị mạnh chuyên tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, nếu doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu muốn thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty nhưng lại vướng mắc về thủ tục hồ sơ hãy liên hệ ngay với Bravolaw để được tư vấn trực tiếp và miễn phí hoàn toàn.

Trình tự thực hiện:

– Doanh nghiệp chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH và ĐT;

– Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và giải quyết hồ sơ;

– Tiến hành thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Hồ sơ cần chuẩn bị:

– Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Nội dung Thông báo gồm:

+Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước đối với cổ đông sáng lập là cá nhân;

+ Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần, kèm theo các giấy tờ trên.

Hồ sơ thông báo phải có:

+ Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi;

+ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định.

– Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác, việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập thực hiện như trường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần quy định. Trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hợp đồng sáp nhập hoặc quyết định tách công ty hoặc hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp được sử dụng thay thế cho hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

– Việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp tặng cho, thừa kế cổ phần được thực hiện như quy định đối với trường hợp thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần quy định trong đó, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho cổ phần hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.

Liên hệ ngay với Bravolaw hôm nay để được tư vấn và cung cấp những dịch vụ tốt nhất của chúng tôi!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here