Kinh doanh đồ ăn mang đi, giao qua ứng dụng có cần an toàn thực phẩm không?

0
201
Kinh doanh đồ ăn mang đi, giao qua ứng dụng có cần an toàn thực phẩm không?
Kinh doanh đồ ăn mang đi, giao qua ứng dụng có cần an toàn thực phẩm không?

Bán đồ ăn mang đi, bán đồ ăn qua các ứng dụng Grab, Baemin, Now,…có cần phải đăng ký Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì các cơ sở sau không cần phải đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm:

– Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

– Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

– Sơ chế nhỏ lẻ;

– Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

– Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;

– Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

– Nhà hàng trong khách sạn;

– Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

– Kinh doanh thức ăn đường phố;

– Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Vì vậy nếu bạn kinh doanh thực phẩm mang đi, giao qua ứng dụng với quy mô nhỏ lẻ thì không cần phải xin Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Nếu cơ sở kinh doanh của bạn có quy mô lớn, quán ăn tại chỗ kết hợp với mang đi và giao qua ứng dụng thì phải xin Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Quy định an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ

Tuy thuộc diện không phải xin Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nhưng cơ sở của bạn cũng cần phải tuân theo các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm tại Khoản 1 Điều 22 Luật an toàn thực phẩm:

  1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sau đây:

– Có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm;

– Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

– Có trang thiết bị phù hợp để sản xuất, kinh doanh thực phẩm không gây độc hại, gây ô nhiễm cho thực phẩm;

– Sử dụng nguyên liệu, hóa chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm;

– Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

– Thu gom, xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

– Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Tùy theo hình thức kinh doanh mà cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là khác nhau, hiện nay có 3 cơ quan ban ngành liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm:

– Bộ Y Tế: có 2 cơ quan chủ yếu cấp giấy là cục vệ sinh an toàn thực phẩm Tỉnh Thành Phố hay Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm và Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

– Bộ Nông Nghiệp: Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Tỉnh Thành Phố hay Sở Nông Nghiệp Tỉnh Thành Phố

– Bộ Công Thương: Ban Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Tỉnh Thành Phố hay Sở Công Thương Tỉnh Thành Phố

Liên hệ tư vấn pháp luật Hotline 19006296

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here