Muốn làm giấy An Toàn Thực Phẩm cần làm gì?

0
402
Nhà hàng đạt tieu chuẩn VS ATTP
Nhà hàng đạt tieu chuẩn VS ATTP

Hiện nay khi cơ sở kinh doanh, sản xuất liên quan đến thực phẩm Muốn làm giấy cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm cần phải đảm bảo các yếu tố và hồ sơ thủ tục như sau:

  • Có cơ sở sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, dụng cụ sản xuất kinh doanh đảm bảo.
  • Đảm bảo các quy tắc về An toàn thực phẩm, lưới chống côn trùng.
  • Nhân viên được khám sức khỏe và tập huấn an toàn thực phẩm.

Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi có đủ các điều kiện sau đây:

 1. a) Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Luật An Toàn Thực Phẩm;
 2. b) Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 3. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi không đủ điều kiện quy định.
 4. Chính phủ quy định cụ thể đối tượng không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
ATTP
ATTP

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm có:
 2. a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 3. b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 4. c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 5. d) Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

đ) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

 1. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định như sau:
 2. a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 35 của Luật này;
 3. b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là các thông tin liên quan đến khi doanh nghiệp, cơ sở muốn làm giấy cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cần đáp ứng, quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ.

Luật BFRAVOLAW

Hotline: 19006296

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here