Thành lập công ty du lịch – Kinh doanh dịch vụ lữ hành

0
421
KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA
KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành

Kinh doanh dịch vụ lữ hành có 2 loại: kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Căn cứ Điều 31 Luật Du lịch năm 2017, điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Bài viết mới:

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành năm 2020

Căn cứ khoản 1 Điều 32 Luật Du lịch năm 2017, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở. Trong thời hạn 10 ngày cơ quan có thẩm quyền thẩm định sẽ cấp Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Tổng cục du lịch, trong thời hạn 10 ngày Tổng cục du lịch thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và gửi thông báo cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Kinh doanh vận tải du lịch

Kinh doanh vận tải khách du lịch là việc cung cấp dịch vụ vận tải đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt, đường bộ chuyên phục vụ khách du lịch theo chương trình du lịch, tại khu du lịch, điểm du lịch.

Căn cứ Điều 45 Luật Du lịch năm 2017, tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch quy định tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Điều kiện kinh doanh vận tải;
 • Điều kiện về quy chuẩn kĩ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải;
 • Điều kiện của người điều khiển phương tiện vận tải, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên từng loại phương tiện vận tải, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên từng loại phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật.

Kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch

Căn cứ Điều 49 Luật Du lịch năm 2017, điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch bao gồm:

 • Có đăng ký kinh doanhtheo quy định của pháp luật;
 • Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;
 • Đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch (quy định chi tiết tại Mục 3 Chương V Nghị định 168/2018/NĐ-CP)

Kinh doanh dịch vụ du lịch khác

Các dịch vụ khác bao gồm:

 • Dịch vụ ăn uống;
 • Dịch vụ mua sắm;
 • Dịch vụ thể thao;
 • Dịch vụ vui chơi, giải trí;
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe;
 • Dịch vụ liên quan khác phục vụ khách du lịch.

Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng dịch vụ được quy định chi tiết tại Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác được tự nguyện đăng kí công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ công nhận bao gồm:

 • Đơn đề nghị theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

Bản thuyết minh đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here