Chứng nhận HACCP là gì? Tại sao doanh nghiệp cần chứng nhận HACCP cho sản phẩm

0
343
Chứng nhận HACCP CODE 2003
Chứng nhận HACCP CODE 2003

Chứng nhận HACCP là gì?

Tiêu chuẩn HACCP xem xét toàn bộ chu trình thực phẩm từ khâu ban đầu tới người tiêu dùng cuối cùng, đưa ra những điều kiện vệ sinh cần thiết để sản xuất thực phẩm an toàn và phù hợp cho người tiêu dùng. Tiêu chuẩn này làm cơ sở cho những tiêu chuẩn khác, đặc biệt đối với những qui phạm riêng cho từng ngành. Những qui phạm đặc thù và những hướng dẫn như vậy được áp dụng cùng với tiêu chuẩn này và với hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)(Hazard analysis and critical control point) và hướng dẫn để áp dụng hệ thống “HACCP”

 

Tại sao doanh nghiệp cần chứng nhận HACCP cho sản phẩm của công ty?

Tiêu chuẩn HACCP là tiêu chuẩn đã được ủy ban an toàn quốc tế công nhận và áp dụng rộng rãi nhiều nước trên thế giới, các nước như Mỹ , Châu Âu khi doanh nghiệp muốn xuất khẩu sản phẩm thì phải đạt chứng nhận HACCP cho sản phẩm của mình.

Hệ thống HACCP có tính chất hệ thống và có cơ sở khoa học, nó xác định các mối nguy cụ thể và các biện pháp để kiểm soát chúng nhằm đảm bảo tính an toàn thực phẩm. HACCP là một công cụ để đánh giá các mối nguy và thiết lập các hệ thống kiểm soát thường tập trung vào việc phòng ngừa nhiều hơn, thay cho việc kiểm tra thành phẩm. Bất cứ hệ thống HACCP nào cũng luôn thay đổi để thích nghi với điều kiện đổi mới, như khi có các tiến bộ trong thiết kế thiết bị, trong các qui trình chế biến hay các phát triển công nghệ.

HACCP được áp dụng trong suốt cả chu trình thực phẩm, từ khâu ban đầu tới khâu tiêu thụ cuối cùng và  việc áp dụng đó phải căn cứ vào các chứng cứ khoa học về các mối nguy cho sức khỏe của con người. Cùng với việc tăng cường tính an toàn của thực phẩm, việc áp dụng HACCP có thể cho các lợi ích đáng kể khác. Hơn nữa, việc áp dụng hệ thống HACCP có thể giúp các cấp có thẩm quyền trong việc thanh tra và thúc đẩy buôn bán quốc tế bằng cách tăng cường sự tin tưởng về an toàn thực phẩm.

Việc áp dụng thành công HACCP đòi hỏi sự cam kết hoàn toàn và sự tham gia của toàn ban lãnh đạo và lực lượng lao động. Nó cũng đòi hỏi một cố gắng đa ngành, mà cố gắng này có thể bao gồm: sự hiểu biết kỹ về nông học, thú y, sản xuất, vi sinh vật học, y học, sức khỏe cộng đồng, công nghệ thực phẩm, sức khỏe môi trường, hóa học và kỹ thuật, tùy theo những nghiên cứu cụ thể. Việc áp dụng HACCP phù hợp với việc thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng, như bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và là hệ thống được chọn để quản lý an toàn thực phẩm trong các hệ thống trên.

Tuy việc xem xét ở đây nhằm áp dụng hệ thống HACCP cho an toàn thực phẩm, khái niệm này cũng có thể áp dụng đối với các lĩnh vực khác của chất lượng thực phẩm.

Trên đây là toàn bộ các thông tin liên quan đến chứng nhận HACCP và lý do tại sao doanh nghiệp nên áp dụng HACCP CODE 2003 vào doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và dụng cụ đựng thực phẩm.

Ngoài ra theo Nghị định 15/2018 về An toàn thực phẩm khi doanh nghiệp đã đạt chứng nhận HACCP thì sẽ không cần làm thêm giấy cơ sở đủ điều kiện, khi doanh nghiệp cần đưa sản phẩm ra thị trường doanh nghiệp chỉ cần làm các thủ tục công bố sản phẩm.

Doanh nghiệp cần tư vấn thêm về HACCP phiên bản mới nhất CODE 2003 vui lòng liên hệ:

BRAVOLAW

Hotline: 19006296

Tư vấn:091 979 1169

Xem thêm: Báo giá và dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 9001-2015 Hệ thống quản lý chất lượng.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here