Dịch vụ làm HACCP- ISO 22000 cho sơ sở sản xuất thực phẩm mới thành lập

0
369
ATTP
ATTP Đăng ký giấy phép

Hiện nay vấn đề an toàn thực phâm luôn được đặt lên hàng đầu, Các nguồn thực phẩm bẩn , không rõ nguồn gốc xuất xứ xuất hiện nhiều trên thị trường và bị các cơ quan quản lý thu giữ và xử phạt. Nhằm đảm bảo các cơ sở mới thành lập có thể sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Cơ quan quản lý đã ra các giấy phép như Giấp phép cơ sở đủ điều kiện ATTP, và các chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng, kiếm soát mối nguy như HACCP, ISO 22000-2005.

Dịch vụ cấp chứng nhận HACCP , ISO 22000-2005 như sau:

ISO 22000 là gì?
ISO 22000 là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vui toàn cầu. Môt doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được chứng chỉ ISO 22000 được nhìn nhận là môt đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phảm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phảm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng.

ISO 22000-2005HACCP là gì?
Tiêu chuẩn HACCP là hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua nhận biết mối nguy, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các điểm tới hạn. các nguyên lý của HACCP được thống nhất trên toàn thế giói và có thể áp dụng trong tất cả các ngành sản xuất thực phẩm và đồ ướng, trong việc phân phối và bán sản phẩm. Hệ thống này có thể áp dụng cho các sản phẩm đang tiêu thụ trên thị trường cũng như cho các sản phẩm mới.

Trên thực tế, hai hệ thống ISO 2200, HACCP có những điểm tương đồng là đều hướng về mục tiêu giúp các doanh nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm kiểm soát các mối nguy hại về an toàn thực phẩm từ khâu nuôi trồng, đánh bắt, chế biến, phân phối và cho tới khi thực phẩm được sử dụng bởi người tiêu dùng, nhằm đảm bảo an toàn về thực phẩm. Cả hai hệ thống này đều quy định doanh nghiệp muốn áp dụng phải thực hiện 7 nguyên tắc do Ủy ban Codex đưa ra, nhằm xác định việc kiểm soát các nguy đối với thực phẩm:

Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích mối nguy.

Nguyên tắc 2: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP).

Nguyên tắc 3: Thiết lập các giới hạn tới hạn.

Nguyên tắc 4: Thiết lập hệ thống giám sát sự kiểm soát của CCP.

Nguyên tắc 5: Thiết lập hành động khắc phục cần tiến hành khi khâu giám sát chỉ ra rằng một CCP nào đó không được kiểm soát.

Nguyên tắc 6: Thiết lập các thủ tục kiểm tra xác nhận để khẳng định là hệ thống HACCP hoạt động hữu hiệu.

Nguyên tắc 7: Lập tư liệu về tất cả các thủ tục và các ghi chép phù hợp với các nguyên tắc này và tương ứng với việc ứng dụng chúng.

Khi áp dụng ISO 22000 hay HACCP, các doanh nghiệp đều phải đảm bảo thực hiện các Chương trình tiên quyết phù hợp với khâu tương ứng trong chuỗi thực phẩm mà doanh nghiệp mình đảm nhận (Ví dụ: nhà nông phải thực hiện chương trình Thực hành nông nghiệp tốt GAP; thực hành thú y tốt – GVP; nhà chế biến thực phẩm phải thực hiện Thưc hành sản xuất tốt – GMP…) nhằm hạn chế các mối nguy đối với thực phẩm, phải xây dựng một hệ thống kiểm soát bao gồm: các quá trình, thủ tục kiểm soát, hệ thống văn bản hỗ trợ…

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai hệ thống này là ISO 22000 quy định thêm các yêu cầu về hệ thống quản lý với cấu trúc và nội dung cụ thể tương tự ISO 9001:2000

Lợi ích của của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000/ HACCP
Tăng tính cạnh tranh trên thị trường, khả năng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường tạo điều kiện dễ dàng cho việc xuất khảu sang các thị trường khó tính trên thế giới.

Tăng khả năng tiếp thị, giảm chi phí do sản phẩm hỏng và phải thu hồi; cải tiến quá trình sản xuất và điều kiện môi trường; cải tiến năng lục quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm các nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng sự tin cậy vào việc cung cấp thực phẩm, cải thiện cuộc sống và sức khỏe của người dân.

Quy trình xin giấy chứng nhận ISO 22000/ HACCP

Bước 1: Tiếp xúc ban đầu.
Cuộc tiếp xúc diễn ra nhằm trao đổi thông tin giữa cơ quan chứng nhận và khách hàng. Các thông tin chính cần thống nhất bao gồm:

Các yêu cầu cơ bản của việc chứng nhận
Các bước của thủ tục chứng nhận
Tiêu chuẩn ứng dụng
Các chi phí dự tính
Chương trình kế hoạch làm việc.

Bước 2: Chuẩn bị cho việc kiểm tra chứng nhận (đánh giá sơ bộ)
Doanh nghiệp gửi tới cơ quan chứng nhận: Đơn đăng ký chứng nhận, các kế hoạch ISO 22000/HACCP, các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc áp dụng ISO 22000/HACCP.
Cơ quan chứng nhận cử chuyên gia phân tích đánh giá tình trạng thực tế về hồ sơ ISO 22000/HACCP nhằm phát hiện ra những điểm yếu của văn bản tài liệu và việc áp dụngISO 22000/HACCPtại thực địa. Sau khi kiểm tra và đánh giá sơ bộ, các chuyên gia phải chỉ ra được những vấn đề về hồ sơ tài liệu và thực tế áp dụng ISO 22000/HACCP cần chấn chỉnh để doanh nghiệp sửa chữa kịp thời. Bước đánh giá sơ bộ này rất có lời cho doanh nghiệp vì nó đóng vai trò hướng dẫn khuôn mẫu cho bước tiến hành đánh giá chính thức.
Bước 3: Kiểm tra các tài liệu về ISO 22000/HACCP
Các tài liệu này đã được hiệu chỉnh, sau đánh giá sơ bộ (bước 2), gồm:

Kế hoạch ISO 22000/HACCP, tài liệu liên qua ISO 22000/HACCP (Sổ tay ISO 22000/HACCP)
Thủ tục và chỉ dẫn công việc
Mô tả sản phẩm
Các tài liệu về giám sát, kiểm tra, thử nghiệm,, sửa chữa…
Bảng hỏi kiểm định ISO 22000/HACCP
Bước 4: Đánh giá chính thức các tài liệu
Các văn bản tài liệu ISO 22000/HACCP (sổ tay ISO 22000/HACCP) sẽ được đánh giá tính phù hợp của hệ thống ISO 22000/HACCP với các luật lệ, tiêu chuẩn liên qua được xác định, cụ thể là:
Xem xét sự phù hợp với các yêu cầu vệ sinh
Việc thẩm tra và xác nhận các CCP
Các tài liệu, hồ sơ khác có liên quan
Sau khi xem xét, đánh giá chính thức các tài liệu, hồ sơ, chuyên gia đánh giá phải làm báo cáo đánh giá về các văn bản tài liệu và gửi cho doanh nghiệp 1 bản.
Doanh nghiệp nhận được bản báo cáo đánh giá về các văn bản tài liệu, có trách nhiệm rà soát và sửa chữa.
Bước 5: Kiểm tra, thẩm định tại thực địa
Đoàn đánh giá sẽ đến kiểm tra và thẩm định tại thực địa, xem xét sự phù hợp của các hồ sơ với thực tế, kiến nghị sửa chữa các điểm không phù hợp.
Trong khi kiểm tra chứng nhận tại thực địa, sẽ xác định hiệu quả của hệ thống ISO 22000/HACCP.
Vai trò của doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra là trình bày các ứng dụng thực tế của các thủ tục chương trình ISO22000/HACCP.
Kết thúc kiểm tra tại thực địa, đoàn đánh giá sẽ tổ chức một buổi họp kết thúc, doanh nghiệp sẽ có cơ hội đưa ra ý kiến về những gì kiểm tra tìm thấy đã nêu ra.
Sự không phù hợp sẽ được chứng minh trong các báo cáo sai lệch.
Đối với các sai lệch, doanh nghiệp có trách nhiệm chỉnh sửa lại.
Sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành việc sửa chữa các sai lệch và những điều còn thắc mắc được làm rõ, đoàn đánh giá phải thẩm tra lại và báo cáo đánh giá, thẩm định toàn bộ. Tuy nhiên, doanh nghiệp có quyền đưa ra quan điểm tán thành hoặc không tán thành các ý kiến của đoàn hoặc thẩm tra viên trong vòng 2 tuần lễ.
Bước 6: Cấp chứng nhận ISO 22000/HACCP
Cơsở được cấp chứng nhận HACCP nếu toàn bộ hồ sơ tài liệu đều phù hợp với thực tế và toàn bộ các điểm không phù hợp đã được khắc phục sửa chữa thỏa đáng, được trưởng đoàn đánh giá xác nhận.
Cơ quan chứng nhận sẽ cấp chứng nhận HACCP cho khách hàng.
Giấy Chứng nhận ISO 22000/ HACCPcó giá trị 3 năm.
Bước 7: Giám sát duy trì chứng nhận và chứng nhận lại
Trong thời gian hiệu lực của giấp chứng nhậnISO 22000/HACCP, cơ quan chứng nhận phải tổ chức giám sát định kỳ ( trung bình là 6 tháng/lần) để đảm bảo rằng tất cả các quy phạm vệ sinh, nguyên tắc ISO 22000/HACCP đang được duy trì đúng theo yêu cầu.
Nếu trong quá trình giám sát, phát hiện thấy có vấn đề không phù hợp, không khắc phục sửa chữa kịp thời, sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận.
Khi hết thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận (giấy chứng nhận có giá trị 3 năm), cơ sở phải đăng ký và làm thủ tục chứng nhận lại vào thời điểm trước khi sắp hết hạn (3 tháng). Thủ tục chứng nhận lại như chứng nhận ban đâu nhưng tính chất đơn giản hơn nhiều.
Việc thu hồi chứng nhận: Nếu có sự sai lệch nghiêm trọng, chứng nhận sẽ bị thu hồi lại. Sự sai lệch nghiêm trọng có thể là sự nghi ngờ hiệu quả của hệ thống ISO 22000/HACCP hoặc phát hiện các vấn đề vi phạm về luật lệ vàtiêu chuẩnISO 22000/HACCP.
Với những chuyên gia có kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực này, BRAVOLAW cung cấp dịch xin giấy chứng nhận ISO 22000/ HACCP nhanh nhất với giá thành phải chăng. Nếu có bất kỳ vướng mắc trong lĩnh vực này. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn, giải đáp miễn phí.

Bạn thắc mắc: Iso 22000 được cấp như thế nào, đơn vị nào cấp iso 22000, cấp iso nhanh có hay không cần đánh giá thẩm định.

Luật BRAVOLAW

Hotline: 19006296

Tư vân:091 979 1169

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here