Dịch vụ sửa đổi quyết định lưu hành phân bón

0
523
Quyet dinh luu hanh phan bon
Quyet dinh luu hanh phan bon

Sau khi được cấp quyết định công nhận phân bón hưu hành tại Việt Nam, doanh nghiệp có nhu cầu cần thay đổi, bổ sung thông tin như:Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi thành phần, thay đổi tên phân bón trên quyết định lưu hành. Doanh nghiệp cần làm thủ tục cấp lại quyết định công nhận phân bón lưu hành.

BRAVOLAW với đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tư vấn đầy đủ thông tin pháp lý cho doanh nghiệp với thủ tục, hồ sơ cần đáp ứng để thực hiện cấp lại quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam bao gồm:

1. Hồ sơ đề nghị cấp lại Quyết định công nhận gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại Quyết định công nhận theo mẫu,

– Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về sở hữu trí tuệ hoặc của tòa án về việc vi phạm nhãn hiệu hàng hóa (trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên phân bón);

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (trường hợp doanh nghiệp thay đổi, bổ sung thông tin tổ chức, cá nhân đăng ký);

– Bản chính hoặc bản sao chứng thực hợp đồng hoặc thỏa thuận chuyển nhượng phân bón (trường hợp chuyển nhượng phân bón trong Quyết định công nhận).

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN————-Số: …………………..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————………, ngày … tháng … năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/GIA HẠN
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN PHÂN BÓN LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

Tên tổ chức, cá nhân đăng ký:…………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:…………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………. Fax:…………………………… E-mail:……………………………………………..

ĐỀ NGHỊ

󠅒 Cấp

󠅒 Phân bón được nghiên cứu hoặc tạo ra trong nước;

󠅒 Phân bón dược nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam;

󠅒 Phân bón đã được công nhận lưu hành đăng ký thay đổi chỉ tiêu chất lượng (trừ độ ẩm, khối lượng riêng hoặc tỷ trọng, pHH2O, tỷ lệ C/N, cỡ hạt) hoặc phương thức sử dụng, hoặc đối tượng cây trồng ương hướng dẫn sử dụng.

󠅒 Cấp lại

󠅒 Thay đổi, bổ sung thông tin tổ chức, cá nhân có phân bón đã được công nhận lưu hành; mất, hư hỏng Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;

󠅒 Chuyển nhượng tên phân bón;

󠅒 Thay đổi tên phân bón đã được công nhận lưu hành.

󠅒 Gia hạn

Tài liệu kèm theo:

1. Danh sách phân bón đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

TTTên phân bónMã số phân bón(1)Chỉ tiêu chất lượngPhương thức sử dụngHướng dẫn sử dụng(2)Hạnsử dụngTên nhà sản xuất(3)Địa chỉ sản xuất(4)Thông báo tiếp nhận hợp quy/Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước(5)
1         
2         
         
Bảng thông tin phân bón

2. Báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và sử dụng phân bón (đối với trường hợp gia hạn).

3. Quyết định công nhận là tiến bộ kỹ thuật về sản phẩm phân bón theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ (Số …. ngày cấp …. Cơ quan cấp, Trường hợp quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 39 Luật Trồng trọt).

4………………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam đoan thông tin trong đơn, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật về phân bón./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Liên hệ ngay 19006296- 0919791169 để được tư vấn dịch vụ cấp lại quyết định lưu hành phân bón.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here