Tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa là bao nhiêu?

0
64
KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA
KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

Ký quỹ là điều kiện bắt buộc để được hoạt động hợp pháp về kinh doanh lữ hành nội địa. Tại hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành, cần phải có Giấy xác nhận ký quỹ với mức ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa 2018 mà nhà nước đã quy định.

Ngày 31/12/2017, Chính Phủ ban hành Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Theo nội dung của văn bản này, tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:

Số tiền Ký quỹ và phương thức ký quỹ:

– Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

– Số tiền ký quỹ phải lớn hơn hoặc bằng mức ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa mà Chính phủ đã ban hành.

– Tiền ký quỹ phải được duy trì trong tài khoản ký quỹ trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

– Trong thời gian ký quỹ, Doanh nghiệp có thể hưởng lãi suất đối với khoản tiền ký quỹ.

– Doanh nghiệp chỉ được rút tiền ký quỹ khi không kinh doanh và làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa.

Ký quỹ trong kinh doanh dịch vụ lữ hành

Ký quỹ trong kinh doanh lữ hành nội là việc việc Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch gửi một khoản tiền theo quy định của pháp luật vào tài khoản ký quỹ tại ngân hàng nơi Doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành.

Mục đích của việc ký quỹ kinh doanh lữ hành

Mục đích của ký quỹ là giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đối với khách du lịch. Việc ký quỹ còn được hiểu là để xác định năng lực tài chính của Doanh nghiệp, là sự cam kết trách nhiệm với du khách và cơ quan quản lý nhà nước. Thêm vào đó, phần lớn các nước trên thế giới quy định doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải ký quỹ để bảo đảm nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho khách du lịch trong trường hợp bị thiệt hại hoặc trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản.

Doanh nghiệp được hoàn trả tiền đã ký quỹ trong các trường hợp sau:

Có thông báo bằng văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ;

Có văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Thủ tục ký quỹ kinh doanh lữ hành nội địa

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa thực hiện ký quỹ tại ngân hàng theo các bước sau:

– Bước 1: Doanh nghiệp yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản ngân hàng.

– Bước 2: Ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ.

– Bước 3: Ngân hàng phong tỏa số tiền ký quỹ.

– Bước 4: Ngân hàng cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ nhanh thủ tục ký quỹ chi phí thấp cho khách hàng kinh doanh lữ hành nội địa.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

Địa chỉ: 349 Vũ Tông Phan, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Hotline: 19006296

Email: ceo@bravolaw.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here